Användarvillkor

Uttag från kontraktet och uppsägning av vistelsen

Hyresgästen kan dra sig ur hyresavtalet innan hyresgästen påbörjas genom att ge hyresvärden en skriftlig deklaration. Den dag då uthyraren får uttalsförklaringen är avgörande. Om hyresgästen drar sig ur hyresavtalet måste han betala en kompensation för hyresgästens utgifter och den förlorade vinsten i följande belopp, förutsatt att en annan hyra inte är möjlig: Uttag - upp till 49 dagar före hyresstart: 10% av hyrespriset - upp till 35 dagar före hyresstart: 75% av hyrespriset därefter och vid utebliven ankomst: 100% av hyrespriset. (2) Om hyresgästen bryter av vistelsen i förtid är han fortfarande skyldig att betala hela hyrespriset. (3) Hyresgästen förbehåller sig rätten att bevisa att hyresvärden har lidit ingen eller väsentligt mindre skada till följd av återkallandet. När hyresgästen drar sig ur kontraktet kan han utse en ersättningshyresgäst som är villig att ta sin plats i det befintliga avtalsförhållandet. Hyresvärden kan invända mot tredje parts inträde om detta verkar ekonomiskt eller personligt opålitligt. (4) Hyresvärden försöker också hitta en ny hyresgäst. (5) De lagstadgade uttags- och uppsägningsalternativen påverkas inte.

Due diligence

Hyresgästen åtar sig att behandla hyresfastigheterna och inventeringen ytterst noggrant. Skador som orsakas med anledning av inredning, hyrda rum eller byggnaden samt tillhörande system måste kompenseras av hyresgästen om och i den utsträckning det orsakas av honom eller hans medföljande personer eller besökare. (2) Hyresgästen är skyldig att kontrollera att anläggningen är fullständig och användbar vid ankomst och att utan dröjsmål rapportera eventuella klagomål till hyresvärden / chefen. Detta gäller även skador som uppstår under hyresperioden. (3) Hyresgästen åtar sig att följa husreglerna.